Село Зелёное

 

         Село расположенное в долине реки Злёная, в 22 км на север от районного центра Петрово, Кировоградской области, и в 10 км от железнодорожной станции Зелёная.

 

Вт. пол. XVII в.

В этой местности возникло казацкое займище.

1734 год        

Входит в состав Ингульской паланки Новой Сечи.  

1750-1755 год  

Постройка Петропавловской церкви для семейств запорожских казаков. Приход церкви простирался в окружности более 50-ти вёрст.

1752 год         

Образование Новой Сербии, разделённой на Гусарский конный и Пандурский пехотный полки. По делам церковным она подчинялась митрополиту Киевскому.

18.06.1754 года    

Образование Новослободского казацкого полка  с центром в крепости Святой Елизаветы, сотенной слободой которого было село Зелёное, сотник Пётр Кот. В это время там проживало 112 человек  мужского пола. (Записки историко-филологического отделения ВУАН. 1929, кн.24, стр.253-292.) Приходы крепости Св. Елизаветы подчинялись Киевскому митрополиту.

26.06.1756 года    

Новая Сербия и приходы крепости Св. Елизаветы с близлежащими казацкими слободами (в том числе с. Зелёное) были причислены к Переяславской епархии, с образованием на их территории трёх протопопий: Новомиргородской – центр Новомиргород, Крыловской – центр Крылов и Елисаветградской – центр Елисаветград.

кон. 1750-х г.  

В Новослободском полку насчитывается 28 сотенных слобод.

1757 год

В это время упоминается иерей Зеленской церкви Леонтий Писаревский.

1759 год      

Новослободской казацкий полк входит в состав Новой Сербии.

1761 год      

Выделение Новослободского полка из состава Новой Сербии. Сотенных слобод – 20.

1762 год

В это время слобода Зелёная насчитывает более 276 жителей.

22.03.1764 года 

Образование Новороссийской губернии, состоящей из двух провинций Елизаветинской и Екатерининской. В состав Екатерининской провинции входили Славяносербия, Украинская линия и Бахмутский казацкий полк, подчинявшихся епископу Белгородскому. Из Новосербских поселений и поселений Новослободского полка образована Елизаветинская провинция. Елизаветинская провинция была разделена на Чёрный и Желтый гусарские и Елизаветградский конный пикинерский  полки, государственной воинской ротной  слободой которого являлось село Зелёное. Центром провинции был Елисаветград.

26.03.1765 года

Центр Елизаветинской провинции перемещается в г. Кременчуг.

Январь 1770 г.

Цитата из книги ПІРКО В. О.

ЗАСЕЛЕННЯ І ГОСПОДАРСЬКЕ ОСВОЄННЯ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ В XVI-XVIII СТ.

 

230. Барон Тотт. Записка о татарском набеге. - С.170.

231. Полонская-Василенко Н.Д. Заселение Южной Украины. - С.44.

232. Елизаветградский вестник. - 1889, № 5969.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250. Елизаветградский вестник. - 1889, № 53 - 60.

251. Полонская-Василенко Н. Из истории. - С. 156.

 

Зелёное было 12-й ротой Елизаветградского пикинерского полка, Елизаветградской протопопии, Переяславской епархии. В это время упоминается о нападении на эти места татар и уходе местных жителей в разные места. Священник Леонтий Писаревский с церковной утварью перебрался в слободу Дереивку, где и умер в 1770/1771 годах.

Російсько-турецька війна 1768-1774 рр. не тільки загальмувала заселення краю, але й на перших порах завдала йому відчутних збитків. Найбільше на стані Новоросійської губернії та Війська Запорозького позначився напад кримської орди наприкінці 1768 - на початку 1769 рр. Майже 100-тисячна армія хана Крим-Гірея, зазнавши невдачі при спробі взяти Бахмутську фортецю, пройшлася вздовж Української лінії (брати її штурмом не наважилась) через землі запорожців до Дніпра. Переправившись через ріку, завдала великих збитків Єлизаветградській провінції. Французький резидент при кримському дворі барон Тотт, який супроводжував хана в цьому поході, повідомляв, що татари спалили 150 сіл, забрали до полону не менш 20 тис. чоловік. Він писав, що велика хмара диму від пожеж дійшла аж до Польщі230. За його словами, орда навела такий жах, що край залишило не тільки цивільне населення, але й частина військових. Через що протягом декількох років губернська канцелярія зверталася з "промеморіями" до сусідніх губерній з проханням повернути втікачів. Підтвердженням занепокоєння місцевої адміністрації може служити проект новоросійського губернатора Воєйкова перегруповання поселень та переведення населення з південних районів до більш захищених північних231. Й.Гільденштедт, який навесні 1774 р. відвідав ці місця, серед розорених татарами поселень називав шанець Тишковський Молдавського полку, де до 1769 р. жили одні українці, Добрянський, заселений ними у 1753 р., а в с. Лелеківці уціліла лише одна церква. Зруйноване с. Зелене стали заселяти запорожці. За його спостереженнями, царський уряд розселяв у спустошених татарами селах вихідців з Молдавії, які під час війни перейшли на бік Росії і виявили бажання служити у новоствореному Молдавському полку232.  

Однак уже на початку 70-х рр. відмічається ріст чисельності населення в межах Війська Запорозького, заснування нових осель, особливо на Правобережжі. Царський уряд у той час постійно звинувачував запорожців у зманюванні та насильному переселенні гусар і пікінерів до своїх володінь. Гільденштедт у своїх записках наводить велику кількість прикладів добровільних переходів військових поселенців на запорозькі землі, в тому числі й іноземців. При цьому він підкреслює, що переходять більше "за власним бажанням, ніж за примусом". Так, у 1774 р. на Запорожжя переселилися 52 родини із Спасівського шанця. В с. Зеленому запорожці поселили 30 родин із Молдавського полку, а в 14-й роті Жовтого полку залишилося тільки 15 родин, а решта переселилася на Запорожжя250. Таких прикладів автор наводить чимало і вони дозволяють спростувати наявні в офіційних документах звинувачення на адресу запорожців у переманюванні чи насильному переводі військових поселян на територію Запорожжя. Тим більше що мали місце й факти зворотного процесу251. Але оскільки темпи приросту населення на Запорожжі були вищими, ніж у провінціях Новоросійської губернії, то можна вважати, що умови господарювання дрібного виробника, незважаючи на всі труднощі воєнного часу, на Запорожжі були більш сприятливі, ніж у військово-землеробських поселеннях.

14.10.1771 года

Упоминается о том, что в Зелёном нет священника, а жители стали возвращаться в село.

1772 год      

Село Зелёное имеет 73 двора, в нём проживает 365 человек мужского и женского пола. В населении этой местности особое участие принимал премьер-майор Григорий Бутович. (Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской епархии, вып. 1, стр. 240-242. Журнал «Исторические записки», 1942, №13, стр. 173-174.)

14.02.1775 года

Новороссийская губерния разделена на собственно Новороссийскую и новообразованную Азовскую.

16.04.1775 года

Упоминается священник слободы Зелёной Даниил Михайлов.

7(9).09.1775 г. 

Открытие новой епархии – Словенской и Херсонской, правление которой осуществлялось из Полтавы, Крестоводвиженского монастыря (1775 – 1786). В число её  владений входили Новороссийская и Азовская губернии. На территории Новороссийской губернии было 6 протопопий (духовных првлений): 1) Кременчугская, в Кременчуге, с препоручением духовенства сего уезда, вместе же и Крюковского, 2) Полтавская. 3) Кобылятская, с поручением Кобылятскому протопопу духовенства Ново-Сенжаровскаго уезда, 4) Елисаветградская, 5) Ново-Миргородская, с поручением духовенства Екатерининского уезда протопопу Ново-Миргородскому, 6) Славянская и вместе Херсонская.      

1775–1776 г.

Новороссийская губерния разделена на  11 уездов: 1) Кременчугский — г. Кременчуг, где и начальство губернское имело свое пребывание; 2) Крюковский (с 1783 – Петриковский); 3) Полтавский, провинциальный притон; 4) Елисаветградский, провинциальный также; 5) Ново-Сенжаровский; 6) Екатерининский (с 1781 – Ольвиопольский); 7) Славянский; 8) Херсонский; 9) Ново-Павловский; 10) Саксаганьский; 11) Ингульский.

№ 11 1776, вересня 12. – Відомість про церкви та парафіяльне духовенство, які мають бути переведені зі складу Переяславської єпархії до єпархії Слов’янської та Херсонської

Елисаветградского пикинерского полка

15-й роты в слободе Зеленой

Церковь Святых Первоверховных Апостол Петра и Павла

При ней

//

Священник целопарахиалный Даниил Михайлов

1

Дячок Павел Григориев

1

Пономарь Никифор Федоров

1

Ктитор Феодосий Васько

1

Дворов приходский

34

 

РДІА, ф. 796, оп. 56, спр. 436, арк. 308 – 324.

1782 год

Новороссийская губерния имеет 12 уездов: 1) Кременчугский; 2) Крюковский; 3) Полтавский; 4) Елисаветградский; 5) Ново-Сенжаровский; 6) Ольвиопольский, вместо Екатерининского; 7) Ингульский; 8) Саксаганьский; 9) Ново-Павловский; 10) Никопольский, вместо Славянского; 11) Херсонский; 12) Кизикерменский, вновь прибавленный.

30.03.1783 года     

из Азовской и Новороссийской губерний образовано Екатеринославское наместничество, с центром в г. Кременчуг. В его состав входили 15 уездов: Александровский (Александрия), Алексопольский, Бахмутский, Донецкий, Екатеринославский, Елизаветградский, Константиноградс- кий, Кременчугский, Мариупольский, Новомосковский, Ольвиопольс- кий (Новомиргородский), Павлоградский, Полтавский, Славянский и Херсонский.  

28.10.1787 года    

Словенская епархия переименована в Екатеринославскую, духовное правление осуществлялось из Елизаветграда, а архиерей именовался Екатеринославский и Херсоно-Таврический.

2.04.1789 года

Священник селения Зелёного Даниил Михайлов доносит в Александрийское духовное правление, Екатеринославской епархии, о обветшании церкви в этом селе. На этом доношении архиепископ Амвросий наложил резолюцию 1.07.1789 г. «Церковь в слободе Зелёной запечатать».

1.06.1789 года 

Центр Екатеринославского наместничества переносится в Екатеринослав.

25.09.1789 года

Рапортом Александрийское духовное правление донесло Екатеринославской духовной консистории, что церковь в селе Зелёном запечатана 22.09, а утварь отдана местным жителям на сохранение.

13.02.1790 года

Была выдана грамота архиепископом Амвросием на сбор доброхотных подаяний, на устройство новой церкви в селе Зелёном. Весной того же года церковь была снята и перенесена на другое место.

1793 год

Была освящена новая церковь.

1795 год   

Образование Вознесенского наместничества состоявшего из 12-ти уездов – Вознесенск, Елизаветград, Новомиргород, Умань, Херсон, Черкассы, Чигирин и др.. Александрийск был лишен уездного статуса, переименован в Усовку и вошел в состав новообразованного 

Крыловского уезда (в составе Екатеринославского наместничества).

12.12.1796 года

Объединение Вознесенского и Екатеринославского наместничеств в Новороссийскую губернию.

21.12.1797 года

Епархия получила название Новороссийской, архиерей именовался Новороссийский и Днепровский. Центр епархии в Одессе.

1797-1804 г.

духовное правление епархии было в Новомиргороде.

8.10.1802 г.   

Новороссийская губерния разделена на Екатеринославскую (в составе Бахмутского, Екатеринославского, Мариупольского, Новомосковского, и Павлоградского уездов), Николаевскую и Крымскую губернии.

15.05.1803 г.

Николаевская губерния переименована в Херсонскую. В её состав входили Ананьевский, Григориопольский, Елизаветградский, Николаевский, Одесский, Тираспольский и Херсонский уезды.

25.06.1803 г.

Епархия стала носить название Екатеринославской, а епископ называется Екатеринославский, Херсонский и Таврический.

1804 год   

Усовка переименована в Александрию и получает статус уездного города в составе Херсонской губернии. Духовное правление Екатеринославской епархии перенесено в Екатеринослав.

5.06.1806 г.   

Екатеринославский уезд разделился на собственно Екатеринославский и Верхнеднепровский. Село Зелёное в составе Верхнеднепровского.

1821 год   

Село Зелёное становится военным поселением. В нём расположился 2-й кирасирский эскадрон, Стародубского полка (штаб в Новом Стародубе), 3-й кирасирской кавалерийской дивизии (штаб в Новой Праге), 2-го резервного кавалерийского корпуса (штаб в Елизаветграде).

9.05.1837 года   

Екатеринославская епархия разделена на две: Екатеринославскую и Херсонскую с центром в Одессе.

9.03.1841 года

Назначен новый священник из сетрового Феофил Мартынович Порудеев, Который упоминается в формулярном списке за 1847 и 1848 года. В 1848 году в селёном проживало 1167 м.п. и 1158 ж.п.

Источник: ЦДИАК Украины, ф. 1316, оп. 1, д. 5, лл. 9-18

Кировоградский обл. архив ф.334, оп.1, д.5 Формулярный список военных поселений 1848 года

1857 год   

Жителей селёного переводят на положение государственных крестьян. В этот момент там проживало 2221 человек.

1867 год

В Зелёном проживает 2124 человека.

1908 год

Население Зелёного составляет 5311 человек.

Январь 1918 г.

Установлена советская власть.

Апрель 1918 г.

Оккупировано Австро-Германскими войсками.

Ноябрь 1918 г.

Занято войсками Петлюры.

Начало 1919 г.

Вновь установлена советская власть.

Август 1919 г.

Село захвачено войсками Деникина.

Декабрь 1919 г.

Окончательное утверждение советской власти.

1.01.1925 года

Зелёное становится районным центром Криворожского округа. В это время в селе проживало 6724 человека.

9.03.1932 года

Образование Днепропетровской области. В её составе Петровский р-н.

22.09.1937 года

Образование Николаевской области. В её составе Петровский р-н.

10.01.1939 года

Образование Кировоградской области. В её составе Петровский р-н.

8.08.1941 года

Оккупировано Германскими войсками.

18.10.1943 года

Освобождено советским войсками.

1972 год

Население села составляло 2191 человек.

 

Используются технологии uCoz